VOLBY 23. a 24.9.2022SPOLEČNĚ PRO GENERACE


Vážení spoluobčané,

představujeme Vám sdružení Společně pro generace, které vzniklo na konci loňského roku s cílem kandidovat v podzimních volbách 2022 do zastupitelstva naší obce. Sdružení není spojeno s žádnou politickou stranou. Jsme nezávislí kandidáti žijící přímo v Řitce a naše kandidátka je složena z příslušníků všech generací.

Máme vize a cíle a víme, jak je uskutečnit.  

Chceme obec řídit ku prospěchu všech obyvatel, zcela transparentně a s možností plně naši práci kontrolovat. Každý občan obce musí mít možnost přímo se jejího vedení dotazovat a vznášet podněty a připomínky. Ze zasedání zastupitelstva budeme pořizovat audiovizuální záznamy a následně je umisťovat na internetové stránky obce. Ty zpřehledníme a budeme je v reálném čase aktualizovat. Jsme přesvědčeni, že pokud mají zastupitelé správně sloužit obci, musí umět naslouchat občanům, vnímat jejich potřeby a hájit jejich zájmy.

Věříme, že v této oblasti je v naší obci značný prostor ke změně.

Jsme přesvědčeni, že při dobrém vedení se může naše obec stát ještě lepším místem pro zdravý, smysluplný a kulturní život, kde spolu hovoří a vzájemně se respektují lidé všech názorových směrů a generací. Pokud nám dáte svou důvěru, budeme se o takový model ze všech sil snažit.

Máte-li podobný cíl jako my, tak se nám ozvěte a přidejte se k nám.

Naše první cíle jsou

Získat 7% podpisů oprávněných voličů

Naše sdružení nezávislých kandidátů se rozhodlo nepřipojit k žádné současné politické straně. Z tohoto důvodu musíme dodržet zákon a jako první cíl splnit podmínku sesbírání 7% podpisů od oprávněných voličů. Oprávněný volič je osoba žijící s trvalým pobytem v Řitce s dosažením věku 18 ti let. V naší obci by se mělo jednat o cca 80 podpisů. Věříme, že vaši podporu získáme a právě vy umožníte svým podpisem naši kandidaturu podat do komunálních voleb v roce 2022.

Pokusit se získat Váš hlas při volbách

Naše sdružení  není žádná rychlokvaška, setkáváme se již déle jak půl roku, přemýšlíme, diskutujeme a hlavně plánujeme. Všichni v obci žijeme, máme zde své rodiny a chceme získat váš hlas ideálně pro celé naše sdružení. Jen vítězstvím ve volbách, můžeme prosadit dostatečně efektivně náš program a zasadit se o smysluplné a funkční vylepšení současného stavu a tím pro nás všechny tvořit lepší místo k životu v naší obci.

Volební program

OTEVŘENÝ ÚŘAD OBCE

 • rozšíření úředních hodin
 • jednání zastupitelstva v přijatelném čase i pro občany   
 • audiovizuální záznam každého zasedání
 • digitalizace obce a zároveň vstřícný osobní přístup
 • transparentní rozpočet na webu
 • investiční projekt Řitka sobě

ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY ŠKOLKY A ŠKOLY

 • zajistit ihned další místa pro školkové děti
 • zajistit pro Řitecké děti místa v okolních školách
 • příprava Řitecké školy v devoleperských projektech

ROZVOJ KULTURNÍHO A ZÁJMOVÉHO ŽIVOTA

 • podpora spolků 
 • udržování či obnova místních tradic
 • výstavba hřišť pro děti a teenagery
 • výstavba sportovišť
 • seniorský klub
 • komunitní centrum

ZAHÁJENÍ SPOLUPRÁCE S OKOLNÍMI OBCEMI

 • co nejdřív požádat o vstup do MAS Hřebeny 
 • propojení Řitky s okolními obcemi cyklostezkou
 • plánovat s okolními obcemi další projekty

ZLEPŠENÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI A INFRASTRUKTURY 

 • autobusové spojení Řitky s okolím a Prahou
 • vyřešení křižovatky Pražská x Všenorská
 • propojení lokality Štěpnice s Řitkou plnohodnotnou cestou 

ZDRAVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 • snížení hlukové zátěže
 • zajistit dostatek stanovišť pro tříděný odpad a jejich svoz
 • pravidelný komunitní úklid obce - Ukliďme Česko
 • vytváření jednotného vizuálního stylu obce

ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI V OBCI 

 • řešení problematiky divoké zvěře
 • aktivování kamerového systému v obci
 • radar v Pražské a Všenorské
 • zpomalovací retardéry, přechody a pěší zóny 
 • rozšíření komunikace kolem rybníka

Naši lidé z Řitky

Máte-li podobné cíle nebo chcete aktivně zasáhnout do vedení obce, tak se k nám přidejte.

seřazeno dle příjmení
Lucie Adamcová, 33 let

Mým cílem je zařazení obce do dotačních programů a jejich efektivní využití. Také bych chtěla zlepšit údržbu a čistotu obce.

ing. Tomáš Březina 65 let

Podnikatel a mecenáš. Jsem přesvědčen, že při dobrém vedení se může naše obec stát ještě lepším místem pro zdravý, smysluplný a kulturní život, kde spolu hovoří a vzájemně se respektují lidé všech názorových směrů a generací. 


ing. Petr Dvořák MBA, 39 let

Jako ekonom chci prosadit transparentní hospodaření obce, srozumitelnou formou pro každého obyvatele Řitky

ing. Jolana Horsáková 56 let

Ráda bych uplatnila své dlouholeté zkušenosti v oboru pozemního stavitelství a znovu obnovila stavební komisi v naší obci. 

Jiří Hrdlička, 39 let

Podnikatel, sportovní trenér. V naší obci bych rád rozvíjel sportovní, kulturní a spolkovou činnost.  Jako otec tří dětí budu usilovat o rozšíření školky v obci a v Řiteckých developerských projektech prosazovat nutnost vybudování školy.

Robert Macho, 44 let

Podnikatel. Mým cílem je transparentnost vedení obce a její další rozvoj, s důrazem na bezpečnost nás a našich dětí.

Martina Pechova, 52 let

Vychovatelka. Velice si vážím prostředí ve kterém žijeme a mým jednoznačným životním cílem je vstřícný přístup k přírodě, udržování pořádku a jednotného vizuálního rázu obce.

Jan Rezek, 49 let

Podnikatel. V případě zvolení bych rád využil své 25-ti leté zkušenosti z oboru a rád se věnoval především předškolnímu a školnímu vzdělávání dětí. Zároveň bych rád prosadil obnovu dobrovolných hasičů v obci Řitka

ing. Luboš Táborský, 67 let

Důchodce. Mým cílem je založení stavební komise. V oboru stavebního inženýrství mám bohaté zkušenosti, budu se věnovat koordinaci developerských projektům ku prospěchu obce.

Marek Tereba, 25 let

Studuji mediální a komunikační studia a již čtyři roky pracuji ve světě médií. Díky své práci jsem se naučil nahlížet do dění v komunální politice a vím, že Řitka si zaslouží mnohem více. Chci, aby názor nás mladých byl ve vedení obce slyšet.

Grigorij Vdovičenko, 43 let

Podnikatel. Mým osobním cílem do komunálních voleb je prosazení finančního a právního auditu současného vedení obce. Prosazovat realizaci projektu protihlukové stěny a zlepšení údržby obce.

Přidejte se k nám

kontaktujte nás na e-mailu

Děkujeme za podporu

Naše sdružení může kandidovat v případě, že bude mít aktuálně 9 kandidátů a získá 7% podpisů oprávněných voličů ještě před samotnými volbami. Čas se krátí a naším cílem je získat podporu od co nejvíce z vás. Jste-li rozhodnuti nás podpořit, tak nám zanechte kontakt a my vás oslovíme s podpisem podpisového archu. Děkujeme vám
 • oprávněným voličem je plnoletá osoba s trvalým bydlištěm v Řitce
Vaše jméno a příjmení E-mail nebo mobilní telefon Odeslat kontakt 

Kontakt

Budeme rádi, když nám pošlete svůj dotaz, návrh či připomínku. 

Řitka

volby@spolecneprogenerace.cz